VI VILL GE BARN
TRYGGHET

VI VILL MÖTA BARN MED
KÄRLEK OCH RESPEKT

TILLSAMMANS SKAPAR VI FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT LUSTFYLLT LÄRANDE

FVBU - Föreningen värdefulla barn och ungdomar

Kallele extra årsmöte

Föreningsmedlemmarna i FVBU Förskola, organisationsnummer 825000-6197,
kallas härmed till extra årsmöte torsdagen den 27 juni 2024 klockan 18.00 digitalt via Teams.
ANMÄLAN OM DELTAGANDE
För att ha rätt att delta vid det extra årsmötet måste föreningsmedlemmar anmäla sin avsikt att delta till FVBU på något av följande sätt:
• via e-post till info@fvbu.se eller
• via post till Föreningen Värdefulla Barn och Ungdomar, ”Extra årsmöte”,
Drottninggatan 64, 602 32 Norrköping
Anmälan om deltagande ska vara FVBU tillhanda senast den 13 juni 2024. En Teams-länk kommer att tillhandahållas de föreningsmedlemmar som anmält sig till årsmötet.
Vänligen notera att rösträtten vid det extra årsmötet är personlig och får inte utövas genom ombud.

Fristående förskolor

FVBU, Föreningen Värdefulla Barn och Ungdomar, driver flertalet förskolor i Sverige. Våra förskolor har en kristen profil och ett genomtänkt miljöengagemang som genomsyrar hela organisationen. Våra förskollärare och pedagoger arbetar med barnen i små grupper med barnens trygghet och ett lustfyllt lärande i fokus. FVBU har små förskolor med en familjär atmosfär och all mat lagas på plats på förskolan av våra egna kockar. 
Fristående förskolor följer samma skollag och läroplan (lfpö18) som kommunala förskolor och finansieras även på samma vis som de kommunala förskolorna.
FVBUs förskolor finns i Östersund, Kristinehamn, Södertälje, Finspång, Linköping, Tranås, Nässjö, Forserum, Eksjö, Mariannelund och Bodafors.

FVBU är en ideell förening vilket innebär att vi ej är vinstdrivande. Föreningens eventuella överskott går tillbaka till verksamheten. En ideell förening har inte till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och inga utdelningar görs till styrelse eller medlemmar.


Sagt om FVBUs förskolor

"Det bästa med vårt barns förskola är den underbara och trygga personalen och att maten lagas på plats av egen kock." 
/Vårdnadshavare på en av FVBUs förskolor

"Det bästa är den familjära känslan, det finns alltid ett fint bemötande. Överlämningar med tydlighet kring hur mitt barns dag har varit. Små barngrupper där ingen försvinner i mängden."
/Vårdnadshavare på en av FVBUs förskolor

"Vi uppskattar den omvårdnad, omtanke och det engagemang ni har för våra barn. Ni gör ett fantastiskt jobb!"
/Vårdnadshavare på en av FVBUs förskolor

"Det bästa med förskolan är de små grupperna, att maten lagas på plats, uppdateringar i appen Tyra där jag kan följa mitt barns dag uppskattas mycket." 
/Vårdnadshavare på en av FVBUs förskolor


Förskolor

FVBU Förskola driver flertalet förskolor på flera platser i Sverige.
Våra förskolor finns i Finspång, Linköping, Södertälje, Östersund, Kristinehamn, Tranås, Eksjö, Nässjö, Forserum, Mariannelund och Bodafors.

Hjälpverksamhet

FVBU Hjälpverksamhet bedriver hjälpverksamhet i Sierra Leone och Litauen.
Läs om allt spännande som händer i Sierra Leone där FVBU driver både förskola och skola i vår BLOGG!