FVBU - Föreningen Värdefulla Barn och Ungdomar
Fristående förskolor

FVBU, Föreningen Värdefulla Barn och Ungdomar, driver flertalet förskolor i Sverige. Våra förskolor har en kristen profil och ett genomtänkt miljöengagemang som genomsyrar hela organisationen. Våra förskollärare och pedagoger arbetar med barnen i små grupper med barnens trygghet och ett lustfyllt lärande i fokus. Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett lustfyllt lärande.
FVBU är en ideell förening vilket innebär att vi ej är vinstdrivande. Föreningens eventuella överskott går tillbaka till verksamheten.  En ideell förening har inte till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och inga utdelningar görs till styrelse eller medlemmar. 

FVBUs förskolor finns i Östersund, Kristinehamn, Södertälje, Finspång, Linköping, Tranås, Nässjö, Forserum, Eksjö, Mariannelund och Bodafors.
FVBU bedriver även hjälpverksamhet i Sierra Leone och i Litauen.

FVBUs styrelse kallar till årsmöte

Nu kallar FVBUs styrelse alla medlemmar till årsmöte. Årsmötet kommer att hållas den 18 mars 2023 kl. 10.00 och alla medlemmar är välkomna att delta på plats i Eksjö eller digitalt via Teams.
På årsmötet har du som är medlem möjlighet att uttrycka dina åsikter kring de förslag som styrelsen lägger fram. Har du en motion du vill ta upp på årsmötet ska du lägga fram det för styrelsen senast tre veckor innan årsmötet. För eventuella motioner, kontakta styrelseordförande Håkan Englund (hakan.englund@svenskakyrkan.se).
Årsmötet kommer att hållas både digitalt samt fysiskt på plats på förskolan Fröhuset i Eksjö. Anmälda deltagare kommer att få närmare information om detaljerna för mötet, inkl. länk för dem som är med digitalt.
Anmälan görs till FVBUs huvudkontor senast den 4 mars Skicka din anmälan till info@fvbu.se. Ange fullständigt namn samt din e-postadress.
Om du vill vara på plats i Eksjö behöver vi även veta om du har några matallergier eller kostpreferenser.
Alla anmälda medlemmar får årsmöteshandlingarna skickade till sig två veckor innan årsmötet. Vill du som medlem ha tillgång till årsmöteshandlingarna men
inte kan närvara på mötet behöver du bara kontakta info@fvbu.se så skickas årsmöteshandlingarna till dig.
Observera att medlemsavgiften (100 kr) för 2023 måste vara betald för att du ska ha rätt att rösta på mötet, för anställda dras avgiften på lönen, för andra behöver avgiften vara betald senast den 15 mars.


Sagt om våra förskolor:

"Det är lugnt och tryggt. Man blir välkomnad med värme. Barnen älskar sin förskola."
Vårdnadshavare på en av FVBUs förskolor

"Vi uppskattar att vårt barn genom förskolan får ta del av kristna värderingar och får en förståelse för våra högtider. Detta trots att vi inte själva är en kristen familj. Den kristna grundsynen, med allas lika värde, är något alla barn borde få med sig."​
Vårdnadshavare på en av FVBUs förskolor


Förskolor

FVBU driver flertalet förskolor på flera platser i Sverige.
Våra förskolor finns i Finspång, Linköping, Södertälje, Östersund, Kristinehamn, Tranås, Eksjö, Nässjö, Forserum, Mariannelund och Bodafors.

Hjälpverksamhet

FVBU bedriver hjälpverksamhet i Sierra Leone och Litauen.
Läs om allt spännande som händer i Sierra Leone där vi bygger både förskola och skola i vår BLOGG!