VI VILL GE BARN
TRYGGHET

VI VILL MÖTA BARN MED
KÄRLEK OCH RESPEKT

TILLSAMMANS SKAPAR VI FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT LUSTFYLLT LÄRANDE

Kallelse till FVBUs årsmöte 2024

Nu kallar FVBUs styrelse alla medlemmar till årsmöte. Årsmötet kommer att hållas den 16 mars 2024 kl. 10.00 och alla medlemmar är välkomna att delta på plats i Bodafors eller digitalt via Teams. 

Skicka din anmälan till info@fvbu.se senast den 29 februari 2024. Ange fullständigt namn samt din e-postadress. Om du vill vara på plats i Bodafors behöver vi även veta om du har några matallergier eller kostpreferenser. 

FVBU - Föreningen värdefulla barn och ungdomar

Fristående förskolor

FVBU, Föreningen Värdefulla Barn och Ungdomar, driver flertalet förskolor i Sverige. Våra förskolor har en kristen profil och ett genomtänkt miljöengagemang som genomsyrar hela organisationen. Våra förskollärare och pedagoger arbetar med barnen i små grupper med barnens trygghet och ett lustfyllt lärande i fokus. FVBU har små förskolor med en familjär atmosfär och all mat lagas på plats på förskolan av våra egna kockar. 
Fristående förskolor följer samma skollag och läroplan (lfpö18) som kommunala förskolor,  förskolorna är skattefinansierade och inga andra avgifter tas ut. 

FVBU är en ideell förening vilket innebär att vi ej är vinstdrivande. Föreningens eventuella överskott går tillbaka till verksamheten. En ideell förening har inte till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och inga utdelningar görs till styrelse eller medlemmar.
FVBUs förskolor finns i Östersund, Kristinehamn, Södertälje, Finspång, Linköping, Tranås, Nässjö, Forserum, Eksjö, Mariannelund och Bodafors.
FVBU bedriver även hjälpverksamhet i Sierra Leone och i Litauen.


Sagt om FVBUs förskolor:

"Det är lugnt och tryggt. Man blir välkomnad med värme. Barnen älskar sin förskola."
Vårdnadshavare på en av FVBUs förskolor

"Vi uppskattar att vårt barn genom förskolan får ta del av kristna värderingar och får en förståelse för våra högtider. Detta trots att vi inte själva är en kristen familj. Den kristna grundsynen, med allas lika värde, är något alla barn borde få med sig."
Vårdnadshavare på en av FVBUs förskolor


Förskolor

FVBU driver flertalet förskolor på flera platser i Sverige.
Våra förskolor finns i Finspång, Linköping, Södertälje, Östersund, Kristinehamn, Tranås, Eksjö, Nässjö, Forserum, Mariannelund och Bodafors.

Hjälpverksamhet

FVBU bedriver hjälpverksamhet i Sierra Leone och Litauen.
Läs om allt spännande som händer i Sierra Leone där FVBU driver både förskola och skola i vår BLOGG!