35 barn på FVBUs förskola!

Nu är elevantalet på fvbu:s förkola i Pa Lokko uppe i 35 stycken och barnen är indelade i tre olika grupper; nursery 1, 2 och 3. Det känns fantastiskt att så många barn nu går till skolan varje dag!&
I Sverige gårju förskolebarn& lite olika tider, beroende på när deras föräldrar arbetar, men här i Sierra Leone är det fasta tider varje dag. Alla ska vara på förskolan& klockan 08.00 på morgonen och sen& slutar de kl. 13.00.
Varje morgon samlas barnen utanför klassrummen innan de går in på sina lektioner. De har morgonbön då de sjunger några sånger, ber och tackar Gud. De står oftast i led efter klasser och går sen också in i klassrummen på led.&