Bygge av septisk tank

För att barn och pedagoger vid FVBU:s skola och förskola ska få det så bra som möjligt så byggs nu en septiktank i Pa Lokko. I de här delarna av Sierra Leone finns inga avlopp eller reningsverk, därför har man valt att vid skolan bygga en septiktank som är fyra meter djup och cirka tre gånger tre meter stor.&
Det kommer att finnas två toaletthus i skolbyn; en för barnen och vaktmästarhuset och en för lärarbostäderna.&
Nästa vecka ska ni får se hur fina skolhusen blir, nu är hustaken på gång och arbetet får fortsatt bra framåt!&