Det här är Sierra Leone

Sierra Leone är ett av världens fattigaste och minst utvecklade länder. Sierra Leone byggdes upp av frigivna slavar under brittiskt överinseende under den senare delen av 1700-talet. Efter självständigheten 1961 blev landet en enpartistat 1978, varefter vanstyre och ekonomiskt förfall ledde fram till inbördeskrig under hela 1990-talet. Kriget innebar fruktansvärda lidanden för befolkningen. En rekordstor FN-insats satte till slut stopp för kriget, och med FN:s hjälp har ett demokratiskt samhälle kunnat börja ta form, utvecklingen har dock stannats upp bland annat på grund av att Sierra Leone drabbades hårt av ebola. 
Sierra Leone är till ytan något mindre än Svealand. Sierra Leone har ett tropiskt regnskogs- och savannklimat. Regntiden infaller under maj–oktober. 
Sierra Leones befolkning fördelas på ett tjugotal etniska grupper. Störst är mende i söder och temne i landets centrala delar vilka tillsammans utgör två tredjedelar av befolkningen.
Det är lite svårt att "reda ut" religionstillhörigheten i Sierra Leone, andelen muslimer anges till mellan 40 och 75 procent, andelen kristna till mellan 10 och 30 procent. En liten del av befolkningen (2–10 procent) bekänner sig helt till traditionella religioner. Många individer praktiserar både kristendomen och islam och det förekommer inga direkta konflikter mellan de olika tillhörigheterna. 
Under inbördeskriget brändes många skolor och utbildningsgraden är låg i landet. Idag pågår dock ett långsamt arbete med att bygga upp skolorna ur ruinerna efter inbördeskriget och ebolaepidemin. Många barn får nästan ingen skolgång alls och analfabetismen är hög. Läs- och skrivkunnigheten i landet ligger på strax under 50% och det är flickorna som drabbas hårdast av den begränsade möjligheten till skolgång, då de istället får hjälpa till att försörja familjen eller gifts bort.
2007 antog Sierra Leone en lag om barns rättigheter. Lagen förbjuder barnäktenskap, men undantag till lagen kan göras om föräldrarna ger sin tillåtelse till giftermålet. Därmed har många flickor inget annat val än att gifta sig för att hjälpa familjen ekonomiskt. Drygt hälften av alla flickor i Sierra Leone gifts bort innan de fyller 18 år.

kroofreetownjpg
frskolan04jpg
Bild från FVBUs förskola i Pa Lokko, under 2022 börjar vi bygga på en skola!