Det här är Sierra Leone

Inför resan till Sierra Leone nästa vecka tänkte vi berätta lite kort om landet. 
Sierra Leone byggdes upp av frigivna slavar under överinseende av Storbritannien under slutet av 1700-talet. Landet blev självständigt 1961 och därefter väntade en tuff tid för landet som till slut ledde till ett allvarligt inbördeskrig under 1990-talet. Kriget pågick i tio år och förödelsen var enorm på alla plan.

Sierra Leone ligger i Västafrika, har ett tropiskt regnskogs- och savannklimat och är något mindre än Svealand till ytan. Regntiden infaller från maj till oktober.
regnperiod01jpg

I Sierra Leone är det många barn som knappt får någon skolgång alls och analfabetismen är hög. Flickor är de som får minst antal år i skolan så många flickor gifter sig unga och får ansvara för hushåll och familj. 

sl07jpg
Sierra Leone skulle kunna vara ett ganska välmående land, främst tack vare stora mineraltillgångar, men från början av 1980-talet försämrades ekonomin stadigt av korruption och vanskötsel. Inbördeskriget 1991–2002 liksom Ebolakrisen 2014–2015 har spätt på problemen. Enligt Världsbanken var Sierra Leone det artonde fattigaste landet i världen år 2013.
Sierra Leone har stora naturtillgångar, som järnmalm och diamanter av hög kvalitet. Det finns också gott om bauxit och guld. Diamanterna finns ofta lätt åtkomliga i flodavlagringar. Olja och naturgas har påträffats utanför kusten, men ingen utvinning har ännu kommit i gång. Järnbrytning i större skala inleddes 2012 men nästan all verksamhet upphörde i och med ebolautbrottet 2014.