Freetown, huvudstad i Sierra Leone

Freetown är huvudstad och den största staden i Sierra Leone, uppskattningsvis bor här cirka 1,2 miljoner människor. Freetowns ekonomi är starkt förknippad med dess hamn som hanterar Sierra Leones huvudsakliga export. Större näringar är fiske, rismalning, raffinering av olja, diamantslipning och även tillverkning av cigaretter. I Freetown finns även landets enda universitet. 

freetown01jpg

Säkerhetsläget i Sierra Leone har förbättrats betydligt sedan inbördeskriget slutade 2002. Som en följd av inbördeskriget är infrastrukturen dock fortfarande mycket dålig, framförallt i landets västra delar. 

freetown03jpg
Trånga gator och dåligt byggda hus i Freetown. Sierra Leone är ett av världens absolut fattigaste länder och endast 50% av alla över 15 år är läs- och skrivkunniga, därför finns det inget viktigare än utbildning och skolor. 

freetown02jpg