FVBU bygger skola i Pa Lokko 

Det är full fart i Pa Lokko, Sierra Leone! Än har inga barn börjat skola eller förskola men arbetet pågår med att få allt klart runt skolan. Marken har röjts och en brunn, ett vattentorn och en vaktmästarbostad& byggdes under 2019.
Det är svårt att ta sig fram i området eftersom vägarna är i dåligt skick eller till och med obefintliga i vissa områden, så det finns logistiska utmaningar men en bättre väg är på gång och det kommer underlätta det fortsatta bygget. Förhoppningen är att de första barnen kan börja på skolan under september 2020!&
&

En säker brunn är byggd och 18 meter ner i marken finns friskt vatten som kommer förse skolan med rent dricksvatten.&
&

FVBU:s styrelseledamot Nia Lindström har tät kontakt med personalen i Sierra Leone och därmed får även barnen veta en del om det kalla landet i norr.