Landet Sierra Leone

Dags att berätta lite mer om Sierra Leone, för er som inte vet så mycket om det lilla landet på den afrikanska kontinenten.&
Sierra Leone ligger i västafrika och gränsar till Guinea och Liberia med kustremsa mot Atlanten.& Huvudstaden, tillika landets största stad och säte för regeringen, heter& Freetown. Den näst största staden heter& Bo.
Åren& 1991-2002& rasade ett inbördeskrig& mellan regeringen och Revolutionära enhetsfronten. Det resulterade i tiotusentals döda. Mer än två miljoner människor (över en tredjedel av befolkningen) har flytt, ofta till grannländerna, fred blev det i landet 2002 men FN har fredsbevarande styrkor på plats.&

Klimatet i Sierra Leone& är& tropiskt, vilket innebär att det är varmt och fuktigt. Regntiden infaller mellan maj och december. Längs kusten kan årsnederbörden uppgå till 4950& mm& vilket är mest i västra Afrika. Mellan december och februari blåser den torra, sandmättade vinden& harmattan& från& Sahara. Medeltemperaturen ligger på 26& °C. Några av Sierra Leones miljöproblem är för stor skogsavverkning och urlakning av jorden samt överfiskning. Jordskred har drabbat landet på grund av alltför intensiv skogsavverkning.&
Sierra Leone är ett mycket fattigt land, med enorma skillnader i inkomst mellan rika och fattiga. Ungefär två tredjedelar av arbetskraften sysselsätts i småskaligt jordbruk. Det finns bra naturtillgångar, men dessa utnyttjas inte helt, på grund av att det tidigare inbördeskriget förhindrat en ekonomisk och social utveckling.& All elektricitet produceras av& fossila bränslen.&

Sierra Leone har en fantastisk natur med långa& sandstränder med turkost hav och tropiska skogar. Trots det är landet ett av världens minst besökta. Det beror framför allt på oroligheterna i landet samt det ebolautbrott som drabbat landet hårt och skrämt iväg besökare.&
I landet talas engelska, krio samt många lokala språk. Befolkningen består av både kristna och muslimer samt traditionella religioner men& konflikterna mellan de olika trosuppfattningarna är få.&