Muren ska skydda barnen

Området i Pa Lokko som ägs av FVBU behöver skyddas med hjälp av en mur och murbygget runt förskolebyn är nu nästan färdigt. Många cementblock har tillverkats för hand från cement och vatten, dessa har sedan burits och satts fast på varandra till en hög och säker mur. Denna mur skyddar FVBUs verksamhet och framför allt de barn och pedagoger som bor och arbetar i området.  Det är ett tungt arbete som snart går mot sitt slut.

Som kronan på verket kommer grinden på plats. På framsidan står texten FVBU SIERRA LEONE. Detta är nu huvudingången till förskolan, men på andra sidan av området finns en liten ingång till. 

muren03jpg

muren04jpg