Området Pa Lokko

När marken där FVBUs projekt med förskola, grundskola, lärarbostäder och andra boendehus skulle byggas var den helt igenvuxen. Sen har den röjts och rensats i olika omgångar varefter hus byggts upp.  I oktober 2017 tittade FVBU på doktor Jones mark på Pa Lokko området för allra första gången. Vi blev då tillfrågade om FVBU ville göra något för alla barnen runt Pa Lokko som inte hade någon skola. Vi tog hem frågan till Sverige. I mars 2018 var vi och tittade på marken igen och träffade markägare doktor Jones, därmed började också förhandlingarna om att köpa 4000 kvm mark att bygga förskola och grundskola på. I november 2018 var markköpet klart, nu var FVBU markägare i Sierra Leone, så spännande!

Nu är marken slutligen helt ren och platt. Nu är marken redo att formas både till fotbollsplan och en skolgård med lekmöjligheter för barnen. En plats att springa omkring på rasterna, här springer även en och annan höna!
palokkoomrdet06jpg

palokkoomrdet07jpg