Oroligt val i Sierra Leone

marys_militr01jpg

Det här är Mary Sesay, ett utav de forna Pa Lokko barnen. Hon är militär och patrullerar långa pass under solens hetta i Sierra Leones varmaste årstid. Anledningen till patrulleringen är att det snart hålls val i Sierra Leone.

  Sierra Leone är en republik där presidenten har stor makt. Sedan 2018 leds Sierra Leone av Julius Maada Bio från Sierra Leones folkparti. Presidenten, som även är regeringschef, utses i direkta val vart femte år, samtidigt med parlamentsvalen. Parlament har 124 platser, med ledamöter valda på fem år. Nästa val i landet hålls den 24 juni i år. 

Gatufester där de politiska partierna genomför parader och håller valmöten med sång och dans tillhör valrörelsens vardag i Sierra Leone, och har så gjort genom alla tider. Men i år har landets valmyndighet förbjudit dessa gatufester eftersom det ofta blir mycket oroligheter i samband med val. Många av invånarna i Sierra Leone är missnöjda över att levnadsvillkoren i landet inte har förbättrats trots löften om en bättre levnadsstandard. Korruptionen är fortfarande ett stort problem i landet både bland politikerna i regeringen och inom rättsväsendet

Hur påverkar då valet och oroligheterna FVBUs förskola och skola i Pa Lokko? Oroligheterna kan medverka till att familjer rekommenderas att hålla sina barn hemma från skolan sista månaden före valet. Detta påverkar såklart barnens examen, som hålls i slutet av varje läsår, och som ska avgöra om barnet flyttas upp till nästa årskurs eller inte inför kommande läsår.

Vi hoppas att barnen på Pa Lokko kan fortsätta att komma till skolan till läsårets slut. Lärarna har under den här oroliga perioden större kontroll på vilka barn som kommer till skolan och på vilka som hämtar dem. Barnen får inte gå själva till och från skolan och under skoldagen är portarna till Pa Lokkos område stängda så att barnen kan känna sig trygga på skolområdet. 

skolbyn03jpg

skolskjuts01jpeg
Barnen får skjuts till skolan, veckorna innan valet får barnen inte gå själva till förskola och skola.