Språk i Sierra Leone

sl01jpg

Sierra Leone var en brittisk koloni fram till 1962, därför är engelska det officiella språket i landet, men krio är det mest talade språket bland de olika etniska grupperna i Sierra Leone. Krio är ett engelskbaserat språk som är väldigt uttrycksfullt. Grammatiken är inte speciellt utvecklad, det är istället melodin i tonfallet som berättar mycket om ordens betydelse.

Det finns cirka 23 språk totalt i Sierra Leone, men vissa riskerar att dö ut på grund av att krio används mest. De största stamspråken är mende som talas av 31% av befolkningen och temne som talas av 37%. Krio är även ett skriftligt språk där man använder sig av fonetiska bokstäver som visar hur ordet ska uttalas.

Skolorna undervisar på engelska men även engelskan kan vara svår att förstå för utomstående. För den som reser till Sierra Leone är det uppskattat att kunna lite fraser på krio. Här kommer en liten språklektion:

Hej! Hur mår du?  Kushɛ! Aw yu du?

Jag mår bra!             A wɛl!

Jag vill gå på Pa Lokkos skola.  A wan fɔ go nar Pa Lokko skul.

Jag går dit varje dag.  A de waka de ebride.

Du är min kompis. Yu nar me padi.

Hejdå!           Wi go si!

2F541898-63B2-491D-925A-D2B933D69BA3_1_105_cjpeg