Vår skolas lärare

Nu är det påsklov för barnen på Pa Lokko och lärarna har också ledigt. FVBU har tolv personer anställda i Sierra Leone, sju av dem jobbar i förskolan och skolan. För dessa lärare är det mycket nytt att lära, Sierra Leone har nämligen fått en ny läroplan som bygger mer på lärande genom att förstå än att bara upprepa och lära sig utantill. 

Den nya läroplanen ett steg i rätt riktning, då en viktig faktor för att kunna utveckla landet är att utveckla utbildningsmöjligheterna. Problemet med utbildningssystemet i Sierra Leone är bland annat otillräcklig statlig finansiering vilket leder till utbudsbrist, outbildade lärare, hög andel elever per lärare samt allmänt låg kvalitet på skolundervisningen. Det är redan svårt nog för barn att gå i skolan till att börja med. Dessa brister förvärrar problemen med utbildning i Sierra Leone.

På grund av de många av faktorerna som anges ovan misslyckas många barn i Sierra Leone med att slutföra grundskolan eller att klara övergången från grundskolan till gymnasieskolan. Enligt uppgifter från UNICEF är det bara 64% av barnen som går klart grundskolan klass 1-6. Endast 44% går ut motsvarigheten till vårt högstadium, klass 7-9 och slutligen är det bara 22% som klarar att ta examen från gymnasiet.

En lärarlön för våra lärare på Pa Lokko är cirka 600-700:-/månad. För att säkerställa deras löner är vi beroende av gåvor från våra gåvogivare. Lärarna behöver också vidareutbildning och uppmuntran i att ändra sin undervisningsmetod anpassad till den nya läroplanen. 

På bilden ser vi FVBUs anställda på Pa Lokko, från vänster Tigidankay, Yema, Jenneh, Hannah, Alimatu och Faticia.

lrarejpg

lroplan_sljpeg
Den nya läroplanen i Sierra Leone som innehåller ett nytt förhållningssätt till lärande.