Förskolan Hultgården i Nässjö

Förskolan Hultgården startade 1986 och är belägen i Hultetområdet i Nässjö. Hand i hand med vår kristna profil har vi alltid arbetat mycket med olika natur- och miljöprojekt. Vi har bl.a. egen ekologisk odling och miljöcertifieringen Grön Flagg sedan 1998. Vår egna kock lagar mat från grunden med stor del ekologiska råvaror och vi bakar vårt eget bröd.
Vi har en stor härlig ”naturträdgård” med stora grönytor, många träd, växthus m.m. Vi prioriterar mycket utevistelse för att stimulera barnens lek/upptäckande, rörelsebehov och främja deras hälsa.
Hultgården har en helt ny förskolebyggnad för de allra yngsta barnen, de yngsta barnen är uppdelade på två avdelningar. 

Rektor på Hultgården är Eva Olsson

Eva Olssons kontaktuppgifter: eva.olsson@fvbu.se eller 0723-818050

 

Sök plats eller kontakta oss på Hultgården

Ni ansöker om plats på vår förskola Hultgården genom Nässjö kommuns hemsida.
Det går även bra att kontakta oss om ni har frågor eller funderingar om vår förskola! Vi ser fram emot att höra ifrån er på hultgarden@fvbu.se eller eva.olsson@fvbu.se

FÖRSKOLANS ADRESS:
Sörängsvägen 85
571 38 NÄSSJÖ