Förskolan Benjamin 

Förskolan Benjamin ligger centralt i Mariannelund och hyr sina lokaler av Centrumkyrkan. Förskolan har en avdelning med plats för 22 barn. Förskolan har en stor gård med närhet till naturen. Vi ser barnen som kompetenta och medforskande och vill skapa möjligheter för barnen att utvecklas. Vi vill skapa trygghet för barnen och se alla barn varje dag. Vi arbetar med bildstöd och TAKK för att stärka barns kommunikation och genom dagsschema skapa möjlighet för barnen att veta vad dagen ska innehålla.Pernilla Holmquist är rektor på Benjamin, ni når henne på pernilla.holmquist@fvbu.se, telefonnummer 0723-818088

Besöksadress Benjamin: Torggatan 4, 598 97 Mariannelund