Hjälpverksamhet i Sierra Leone

Sedan 1980-talet har FVBU arbetat i Sierra Leone. I Sierra Leone är FVBU registrerad som en NGO (Non Governmental Organization). Det innebär att vi är godkända av myndigheterna i Sierra Leone för att driva verksamhet för barn och unga som ideell förening.
Förskolan som FVBU driver Sierra Leone finansieras med frivilliga gåvor från givare i Sverige. FVBUs skolby fyller en betydelsefull roll för de familjer som som bor i området runt Pa Lokko. Med skolans och förskolans hjälp ökar förutsättningarna för en bättre framtid där barnen får möjlighet till utbildning och ljusare framtidsutsikter.
Sierra Leone är ett av världens absolut fattigaste länder där inte ens hälften av alla vuxna är läs- och skrivkunniga,  Sierra Leone var en brittisk koloni från 1914 till 1961. Landet blev självständigt den 27 april 1961.  De allra flesta sierraleoner är självförsörjande jordbrukare som endast producerar tillräckligt med mat för att försörja sig själva och sina familjer, om något blir över säljs det på små marknader. Det är framför allt kvinnor som är familjeförsörjare. 
Kontakta info@fvbu.se för att ge en gåva till vår hjälpverksamhet i Sierra Leone. 

Läs mer om FVBUs skola och förskola i Pa Lokko i vår blogg!


Bli fadder, du behövs!

Barnen i Pa Lokko behöver vår hjälp. För endast 100 kr i månaden kan du bli fadder till barnen i vår skolby. Som fadder är du med och hjälper alla barn som går på FVBUs skola eller förskola. En gång i kvartalet får du ett fadderbrev med nyheter från skolbyn och du får gärna skicka med gåvor eller brev när vi besöker skolbyn (att skicka paket eller brev är tyvärr svårt eftersom postgången inte är pålitlig). 
Maila info@fvbu.se för mer information om hur du blir fadder. Tack för att du hjälper oss att hjälpa!

Då föreningen just nu genomgår en delning som beräknas vara klar till årsskiftet 2024/2025 har vi ett tillfälligt postgironummer för gåvor: 2134827-1

Hör gärna av er om ni har några funderingar gällande delningen eller hur du enklast ger en gåva till vår hjälpverksamhet, kontakta info@fvbu.se 

Vad räcker din gåva till?

Stödundervisning 25 kr/månad

En gång i veckan träffas de äldre barnen i så kallade FVBU-klubbar för att få stödundervisning och därmed lättare kunna klara sin examen och flyttas till en högre årskurs, 25 kr per månad gäller för ett barn.  

Förskoleplats 100 kr/månad

Beloppet innefattar lärarlön, lunch en gång per månad samt förskolematerial till undervisningen för ett barn. 

Grundeskoleplats 130 kr/mån

Beloppet innefattar lärarlön, lunch en gång per månad samt läromedel för ett barn.