FVBU:s stadgar, senast uppdaterad maj 2019

Här kan du läsa stadgarna för FÖRENINGEN VÄRDEFULLA BARN OCH UNGDOMAR.