FVBU:s stadgar, senast uppdaterade mars 2023

Här kan du läsa stadgarna för FÖRENINGEN VÄRDEFULLA BARN OCH UNGDOMAR.
FVBUs stadgar_mars2023.pdf