FVBU:s stadgar, senast uppdaterade maj 2019

Här kan du läsa stadgarna för FÖRENINGEN VÄRDEFULLA BARN OCH UNGDOMAR.