Att försörja sig i Sierra Leone

Att ha en anställning är det vanligaste sättet att försörja sig i västvärlden. I Sierra Leone ser det dock väldigt annorlunda ut. Att försörja sin familj är otroligt svårt i Sierra Leone, särskilt på landsbygden.
Anställningar är ovanliga och de flesta försöker försörja sig genom att bedriva någon form av försäljning, det kan handla om grödor man odlar eller småvaror. Det är dock ett svårt sätt att försörja sig på och inkomsterna är små. Det medför att det är mycket svårt för många familjer att ha råd med skolböcker, skoluniformer, skor, skolskjuts och terminsavgifter till sina barn. 
8B6FD4D0-E0DA-4C79-A08D-C8E33AB83139_1_105_cjpegGenom att stötta FVBUs verksamhet i Sierra Leone så får hela familjen det något lättare ekonomiskt. Barnen kan fortsätta gå i skolan och få den utbildning de behöver för att vidareutbilda sig. Barnen kan fortsätta gå i skolan trots att familjen har det tufft ekonomiskt. 

38348906-0322-4B17-922B-90388701AAF9_1_105_cjpegBild från en marknad i Sierra Leone. Försäljning av varor är ofta den enda vägen till inkomst i Sierra Leone, men inkomsterna är små och oregelbundna.