Bli medlem

Bli medlem och engagera dig i en förening där det är många spännande saker på gång! Vi har just byggt  skola och förskola i Sierra Leone samt arbetar med hjälpverksamhet i Litauen. FVBU arbetar även med att se hur vi skulle kunna stötta utsatta barn och familjer på hemmaplan!
FVBU är en ideell förening som sedan 1903 har arbetat för barn och ungdomars bästa i Sverige och utomlands. Den som är intresserad av FVBUs syfte kan bli medlem. Som medlem får du delta i föreningens årsmöten och därmed göra din röst hörd.
Föreningen håller innan maj månads utgång varje år sitt riksårsmöte där anmälda medlemmar fastställer planer avseende verksamhet och ekonomi för kommande verksamhetsår. Årsmötet beviljar, efter genomgång av föreningens förvaltningsberättelse, ekonomiska redogörelse och revisionsberättelse, styrelsens och directorns ansvarsfrihet.
Medlemsavgiften är 100 kr/år.  Beloppet faktureras när formuläret nedan är ifyllt.
Läs här om hur FVBU hanterar dina personuppgifter.
 

FYLL I FORMULÄRET NEDAN FÖR ATT BLI MEDLEM!
VARMT VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGEN VÄRDEFULLA BARN OCH UNGDOMAR!