Information om personuppgiftsbehandling inom FVBU

Föreningen Värdefulla Barn och Ungdomar (FVBU) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När dina personuppgifter registreras har du enligt lag rätt att få information om hur vi hanterar dessa.  
FVBU är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med oss genom att vända dig till din rektor eller till FVBUs huvudkontor. Du kan kontakta huvudkontoret på info@fvbu.se. 
Dina personuppgifter registreras hos FVBU, och kan förkomma både fysiskt och digitalt. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att FVBU ska kunna sköta administration och fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser mot dig som är inskriven på vår förskola; detta utgör också FVBUs lagliga grund för personuppgiftsbehandlingen. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan FVBU inte fullgöra avtalet.
Följande uppgifter registreras eller kan komma att registreras om ditt barn: namn, adress, telefonnummer, personnummer, folkbokföringsuppgifter, vistelsetid, modersmål, allergier, specialkost och sjukdom/medicinhantering. Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.
Följande uppgifter registreras eller kan komma att registreras om dig som vårdnadshavare: namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, folkbokföringsuppgifter, arbetsplats. Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Lagringstiden
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra förpliktelser under tiden ditt barn är inskrivet på förskolan. När inskrivningstiden upphör kommer uppgifterna att raderas.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@fvbu.se.

Skulle du uppleva att FVBU inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand. Det är viktigt att ni kan känna er trygga hos oss på FVBU.