Testamentera till FVBU

De gåvor vi får genom testamenten används där behoven är som störst, det vill säga till familjerna och de barn som går i FVBUs skola i Pa Lokko, Sierra Leone. Gåvan används för att fortsätta utveckla byn, behoven är stora.

TÄNK PÅ FÖLJANDE NÄR DU SKRIVER DITT TESTAMENTE:

 • Specificera den egendom du vill testamentera klart och tydligt.
 • Ange alltid adress, fastighetsbeteckning, m.m. om du testamenterar en fastighet.
 • Tänk på att testamentet ska dateras, undertecknas och bevittnas av två personer vid ett och samma tillfälle.
 • Glöm inte att skriva Föreningen värdefulla barn och ungdomar samt vårt  organisationsnummer: 825000-6197

Du som bevittnar testamentet, tänk på följande:

 • Att testatorns namnunderskrift är korrekt samt att han/hon har skrivit testamentet av fri vilja och vid full psykiskt hälsa.
 • Att testamentet har bevittnats och undertecknats vid samma tillfälle som det undertecknats av testatorn.
 • Att vittnen är minst 15 år och vid full psykisk hälsa vid undertecknandet.
 • Att vittnen ej är testamentstagare.
 • Att vittnen ej är släkt med testator.
 • Att vittnen vare sig är släkting till testator eller gift med någon av dennes testamentstagare.
 • Att testamentet är korrekt daterat.
 • Att testator har skrivit under på sista sidan och även signerat övriga sidor.
 • Att vittnens namn och personnummer är korrekt angivna.

Har ni frågor och vill ha hjälp med testamente eller begravning rekommenderar vi att ni vänder er till Lavendla.


Testamentesmall för nedladdning

Ladda gärna ned vår kostnadsfria testamentesmall.