Om FVBU

Sedan 1903 har FVBU, Föreningen Värdefulla Barn och Ungdomar, arbetat med barn- och ungdomsverksamhet på flera platser både i Sverige och utomlands.
Socialt arbete för barn och ungdomar baserat på en kristen värdegrund har kännetecknat FVBU alltsedan starten 1903.
Ett starkt engagemang för behövande barn och ungdomar har alltid funnits och finns fortfarande idag, både i styrelsen och bland enskilda medlemmar och medarbetare. FVBU vill i sina verksamheter möta barn och ungdomar på deras villkor. Vår historia visar att föreningen alltid varit flexibel och anpassat sin verksamhet utifrån de behov som funnits i samtiden.
FVBU har sitt huvudkontor i Norrköping.

FVBUs historia

FVBU, som då stod för "Föreningen för Värnlösa Barns Uppfostran", startades i Arboga den 26 oktober 1903 då fem predikanter från Metodistkyrkan beslöt sig för att göra något för "de behövande små".
De första åren i föreningens historia gick främst åt att samla in årsavgifter för att få ihop tillräckligt med medel för att kunna öppna ett barnhem.
1915 öppnades Gerdahemmet i Åby utanför Norrköping och verksamheten tog fart. Gerdahemmet hade plats för 14 barn och personal. 1938 köptes en angränsande tomt till Gerdahemmet och en flygelbyggnad anlades. 1959 övergick Gerdahemmet till att bli ett hem för blinda och synskadade förskolebarn, barnen kom från hela landet och var ensamt i sitt slag vid tidpunkten.
Den 20 juni 1925 invigdes Nässjö Barnhem. Barnhemmet hade plats för 16 barn. 1948 byggdes huset ut eftersom det blivit för trångbott för verksamheten. 1963 ändrades verksamheten från barnhem till specialhem för pojkar med utvecklingsvariation. 1965 fick hemmet ett nytt namn och blev "Hultgården", samma namn som fortfarande används för den förskola som FVBU driver på platsen idag.
FVBU har bedrivit liknande verksamheter på flera platser i landet.
När FVBU bildades i början av 1900-talet var önskan att föreningen skulle bygga på en bred grund av människor som lokalt skulle vara delaktiga i arbetet med att hjälpa de värnlösa barnen. Det var människor på samma ort som ville bidra till att barnen fick en så bra tillvaro som möjligt. Lokalavdelningarnas uppgift var att stötta och hålla intresset vid liv för verksamheten, man ordnade föreläsningar, gjorde insamlingar samt sålde julstjärnor och förningens egen tidning. Som mest fanns 40 lokalavdelningar på olika platser i Sverige.
Allt eftersom kommuner och landsting byggde ut sina verksamheter och samhällets sociala ansvarstagande växte försvann behovet av ideella och privata insatser. FVBUs barnhem ombildades till andra verksamheter. När det sista barnhemmet stängdes kunde man konstatera att närmare 5000 barn hade vistats på barnhemmen och förhoppningsvis fått en bättre uppväxt än vad de annars fått.
Barn på Gerdahemmet i Åby utanför Norrköping
Gerdahemmet. Uppkallat efter Gerda, den första skyddsling som FVBU hjälpte till en bättre barndom.