Ett år har passerat på förskolan!

Nu har det gått ett år sedan förskolan i Pa Lokko startade och nu går det 60 barn på förskolan!  Förskolan har nu fyra lärare som också bor i byn. Hela vaktmästarfamiljen bor också innanför muren i byn . Det är vaktmästare Aarons son lilla Brima som var förstfödd i Pa Lokko under december 2019. Han är nu drygt två år och känner sig hemma runt förskolan och har sina vänner där.
För förskolebarnen börjar dagen med en morgon-andakt och sång tillsammans.
Barnen är indelade i grupper efter ålder och de har lektioner med olika ämnen ett par timmar före lunch och sen ett par timmar efter lunch. Sin medhavda mat äter de gemensamt i ”lekrummet”. Nytt för i år är att man har snickrat bord och stolar för barnen att sitta vid och äta. Förut satt de på golvet, vi hoppas kunna dela bilder av de nya möblerna med er snart! De barn som inte har lunch med sig får äta från andra barns matlådor. På det sättet får barnen lära sig att dela med sig, säger lärarna. En gång i månaden bjuder dock FVBU på lunch. Då får alla barnen äta sig riktigt mätta.ta02jpeg