Examenstider i Sierra Leone

Vi har tidigare skrivit och berättat lite om skolan i Sierra Leone. Deras skolsystem är annorlunda än det svenska, så det är mycket nytt att sätta sig in i och förstå. Sierra Leones utbildningssystem är uppdelat i fyra stadier; primary school som är en grundutbildning på sex år (motsvarande låg- och mellanstadie), junior secondary school (motsvarande vårt högstadium) på tre år, senior secondary school (vår gymnasieutbildning) på tre år samt fyra års högskoleutbildning. För att gå vidare i utbildningen måste eleverna klara olika examen. Dels är det en examen i slutet på varje läsår där resultatet bestämmer om eleven går vidare till nästa klass eller får gå samma årskurs ett år till, och dels är det en större examen för stegen mellan de fyra stadierna.
skolbarn09jpg

Sen 2018 har Sierra Leone obligatorisk skolgång för alla barn, sex år på låg- och mellanstadiet samt tre år på högstadiet, men dålig ekonomi, brist på skolor och lärare har omöjliggjort genomförandet. Detta leder också till hög elev-lärarkvot och allmänt låg kvalitet på utbildningen.

Därför är FVBUs arbete i Sierra Leone så viktigt. FVBUs mål är att möjliggöra en del av grundskoleutbildningen för de barn som bor runt Pa Lokko-området. Förskolan och skolans arbete handlar om att ge barnen grundläggande kunskaper som att läsa, skriva, räkna och ta hand om sig själva.

Precis som övriga elever i landet ska Pa Lokkos elever också skriva sin slutexamen nu. Då får de prov i alla ämnen i skolan på allt de lärt sig under läsåret. Det är en väldigt tuff tid och kräver mycket av eleverna. Ämnesområden är bland annat språk (engelska), matematik, läskunnighet, samhällskunskap, religion och hemkunskap.

Skänk en tanke och en extra gåva till barnen som sitter och skriver sina prov på FVBUs skola i Pa Lokko! Vi önskar alla barn på vår skola stort lycka till!

skolflickor02jpg