Faror för familjerna i Sierra Leone


De senaste två åren har varit annorlunda för många i världen, Covid-19 har gjort intrång och förändrat mycket i vårt dagliga liv. Människor har varit och är fortfarande oroliga och rädda.
Sierra Leone har varit förskonad från Covid-19. Men det finns andra mer allvarliga sjukdomar, smittor och saker människorna i Sierra Leone har genomlidigt det senaste året.
Då denna regnsäsongen har gett mindre nederbörd än vanligt finns det mer myggor och fler ormar än normalt. Myggor sprider malaria som är en mycket utbredd sjukdom i tropiska och subtropiska delar av världen. De allra flesta malariadödsfall drabbar barn i Afrika. Myggor är klassade som de dödligaste "djuren" för människan. De dödar upp till 1.000.000 människor per år och av ormbett dör cirka 50.000 människor per år.
Då FVBUs medarbetare Håkan, Anna och Nia var i Sierra Leone i september för invigningen var barnsjukhusen fulla med barn som behövde behandling för malaria. Karaktäristiska symtom vid malaria är periodvis återkommande feber och frossa varannan eller var tredje dag. Andra symtom kan vara illamående, huvudvärk och muskelvärk. Vid en infektion då malarian inflammerar hjärnan är febern ofta kontinuerlig och patienten kan bli medvetslös, få svåra diarréer och utveckla chock. Därför är det viktigt med tidig diagnostik och behandling. Barnen som kommer till vår förskola i Pa Lokko bor på landsbygden. Där är det oftast mer myggor och fler ormar än i städerna.
Hur ska dessa barn skydda sig mot malariamyggor? Det finns inte mycket myggmedel att tillgå. Det kan finnas insektsspray att köpa, men den känns giftig att andas in även för människan. Att sova under ett myggnät är bra samt att klä sig i långärmat på kvällarna då myggorna kommer fram. Tyvärr är det så att alla inte äger myggnät och att vara välklädd är inte heller alla förunnat.
Hur kan barnen skyddas mot ormar? Att gå med stövlar i skog och mark är bra. Att ha en hund som skäller och säger till när orm är i närheten är också bra. Katter runt huset kan även döda små ormar. Men ofta är det inte så lätt att upptäcka en orm innan det är för sent. Med tanke på detta var det inte konstigt att våra medarbetare fick frågan om Covid-19 egentligen finns? Covid-19 är inte är det största hotet mot dessa människor i deras vardag.
Vi kan bara försöka tänka oss hur svårt det är att skydda familjen från malariamyggor och ormar.
Vad kan vi göra för att hjälpa? Ju fler faddrar vi är, desto fler barn kan vi hjälpa att få gå i skolan i Nya Pa Lokko. Skola ger kunskap och det kan ge förståelse och lärdomar om hur man kan skydda sig. I området runt FVBUs förskola finns vakter och hundar. Där kan barnen springa omkring och leka på ett mer säkert sätt.