FVBU-klubbar

FVBU i Sierra Leone startade upp lördagsundervisning i olika byar redan 2004. Anledningen var att hjälpa elever med gratis undervisning för att komma ikapp med skolarbete. Många elever behöver extraundervisning men den kostar mycket och föräldrar har inte råd att betala för den extra undervisningen.
fvbuklubbar05jpg

Klubbarna har kommit och gått under årens lopp och flertalet lärare har undervisat barnen på lördagarna mot en liten ersättning. Idag har FVBU en aktiv klubb i Sussex. Undervisningen sker på lördagar mellan 12–14 i två klassrum på Sussexskolan. 

Elfrida, som är en pensionerad lärare, har klass 5 och 6 och Salimatu, nuvarande lärare på Sussexskolan, har klass 2 och 3. De två lärarna förbereder eleverna för proven som sker i övergången mellan låg- och mellanstadiet samt till högstadiet. Det finns alltid underlag till elever på klubben och FVBU sponsrar med material. Varje termin får de nytt material och till julavslutningen får de en liten julgåva. I juli nu kommer de ha en sommaravslutning.

Elfrida är en underbar lärare som verkligen har en kärlek till barnen och hjälper dem att lära sig genom att förstå och inte bara upprepa som annars är en vanlig inlärningsmetod i många afrikanska länder. När vi från Sverige har hälsat på klubben möts vi alltid av glada elever. De är så tacksamma för möjligheten till stödundervisning även om det är en lördag.

fvbuklubbar01jpg