Grunden är lagd

Nu är grunden grävd och byggstenarna är redo att läggas ner i marken för att starta bygget av skolan på riktigt!
För familjerna runt Pa Lokko-området är en skola önskad sedan länge. För att alla barn ska kunna gå i skola och få utbildning och förbereda sig för livet behövs skolor nära där barnen bor. Dessa barn runt Pa Lokko får just nu gå långt för att komma till skolan och det kan vara farligt och svårt, speciellt för de mindre barnen.
Utbildning är en viktig kraft för förändring och förbättrar hälsa och försörjning, bidrar till social stabilitet och driver långsiktig ekonomisk tillväxt för ett land, barnen är ju ändå vår framtid, både här i Sverige och i Sierra Leone!
grunden01jpg