Vad är en NGO?!

Så här ser certifikatet ut som visar att FVBU är en NGO (non-governmental organization), alltså en icke statlig organisation. Det innebär att FVBU inte är knuten till någon statsmakt. En NGO kan verka antingen ideellt eller kommersiellt. De flesta organisationer som har NGO-status är ofta viktiga aktörer oavsett om det handlar om mänskliga rättigheter, fattigdom, miljöfrågor eller naturkatastrofer.

Certifikatet är utskrivet av Sierra Leones regering, Ministeriet för planering och ekonomisk utveckling. På certifikatet står det att "the association for care and upbringing of children and young persons" (FVBU) är auktoriserade att fortsätta fungera som en icke statlig organisation i utbildningssektorn. NGO certifikat måste förnyas vartannat år.

NGO renewal certificatejpg